Malferma letero al la Pola radio

Jam dum preskaŭ unu jaro mi aŭskultadas esperanto-elsendojn de la Pola radio. Ili tre plaĉas al, ĉar estas tre profesie aranĝitaj kaj altnivelaj lingvorilate. Unue mi komprenis nur apartajn vortojn kaj frazojn, nur - preskaŭ ĉion. Laŭ mi tiu radio estas tre grava parto de nia Esperantujo kaj, krome, ĝi estas tre grava por la Pola radio entute - ne nur por esperanto-sekcio. Pro tio tre aflikas min malfacilaĵoj, kiun alfrontas niaj amikoj. Mi ne povas helpi ilin, do mi decidis almenaŭ skribi la leteron, en kiu eksponis siajn pensojn pri la situacio. Ŝajnas al mi, ke tio povas esti interesa ne nur por adresatoj.
Saluton, karaj geamikoj!
Mi unuafoje (kaj espereble ne lastfoje) skribas al vi, ĉar multaj pensoj amasiĝis kaj mi sentas, ke ne plu povas silenti. Kiom mi komprenas, viaj gvidantoj ne tre ŝatas havi Esperanto-sekcion de la Pola radio - verŝajne pro ĝia "senutileco". Mi eĉ povas supozi, ke oni sonadas la riproĉoj pri troa okupado pri esperantaj eventoj - damaĝe al pripolaj informoj. Verŝajne ankaŭ oni diras, ke eo-radio havas malmulte da aŭskultantoj kaj pro tio ĝi estas tro multekosta "bagatelaĵo". Mi pravas? (vi rajtas ne respondi;). Mi certe ne povas konvinki vian estraron pri malo, sed nur volas ion klarigi, kiel via relative nova (mi eklernis Esperanton nur antaŭ jaro) kaj verŝajne sufiĉe tipa aŭskultanto. 
La mia ĉefa tezo estas eble iom stranga per unua rigardo - mi estas konvinkita, ke Esperanto-sekcio de la Pola radio estas PLEJ efektiva kaj utila ilo por disvastigi konojn pri via lando kaj krei ties allogan bildon ĉe alilandanoj. Eble aliaj sekcioj havas pli da aŭskultantoj - mi ne tre dubas pri tio. Same (kvankam mi ne havas statistikajn datumojn, sed povas supozi pri ili), mi certas, ke plimulto da tiuj homoj estas poloj, loĝantaj eksterlande, aŭ iuj homoj, interesiĝintaj pri ĝi. En ambaŭ okazoj temas pri homoj, kiuj jam tre bone scias Pollandon aŭ havas belan impreson pri ĝi. Tio signifas, ke ili povas facile trovi pripollandan informon en aliaj fontoj - Interrete aŭ papere. Kaj por kio formi la belan imagon de la lando en cerboj de tiuj, kiuj jam havas ĝin?
Male, Esperanto-sekcio allogas aŭskultantojn, kiuj antaŭe preskaŭ nenion sciis pri Pollando, ties kulturo, historio kaj nuntempo. Mi mem estas tia ekzemplo! Eĉ pli diru - mi, kiel plimulto da rusianoj havis impreson (formitan de niaj amaskomunikiloj), ke Pollando estas iusence la periferio de Eŭropo, la lando malriĉa, malmulte evouinta, precipe agrara ktp. Nur el viaj elsendoj mi eltrovis por si alian Pollandon - la gravan anon de Eŭropa Unio, la landon kun forta ekonomio kaj tre riĉa kulturo, kaj digna historio. Pri tio mi regule ne nur aŭskultadas mem, sed ankaŭ rakontadas al miaj amikoj (neesperantistoj). Eble iu diros, ke ĉion ĉi mi ja povus aŭskulti per ruslingvaj elsendoj. Jes, mi povus. Sed mi neniam tion faris kaj sendube neniam farus, se ne viaj esperanto-elsendoj! Mi ja estis certa, ke mi scias pri Pollando sufiĉe kaj neniam ekscius, ke ĉi tiu bildo estis kripligita de la propagando. Turninte sin al la Pola radio mi simple deziris aŭskulti esperanto-paroladon - kaj mi ricevis dezirindon, kaj je belega formo!
Tial mi kun centprocenta certeco povas diri: Esperanto-sekcio de la Pola radio estas PLEJ efektiva kaj utila inter ĉiuj aliaj, ĉar NUR ĝi rakontas pri Pollando al homoj, kiuj preskaŭ NENION sciis pri ĝi kaj NENIAM scius pli multe kaj pli certe ol antaŭe. Do esperanto-elsendoj necesas ne reduktigi, sed pligrandigi, kiel plej fruktodonan investaĵon de la mono de la polaj impostpagantoj (se temas pri ĉi-rilata uzado de ĝi).
P.S. Kaj mi certas, ke la pola mastrumado, pri sukcesoj de kiu ni konstante aŭdas el la elsendoj de la Pola radio, eltenos ĉi tiun ŝarĝon sen danĝero por si. Almenaŭ mi kredas je tio, kiel mi (nun) kredas je poloj kaj je Pollando.

Amike kaj sincere, Stanislavo Belov (Tjumeno, Rusujo).

Comments