Skip to main content

Laboro por ĵurnalistoj: bezonatas almenaŭ 5 artikoloj!

Antaŭ ĉirkaŭ monato mi jam raportis pri la unua sukceso de la establita de mi grupo Esperantistoj-Ĵurnalistoj. Tempo iras kaj nia grupo evoluas. Nun ĝi enhavas jam 13 membrojn el ĉiuj mondopartoj, pretajn skribi pri iuj ajn temoj. Do tiu ĉi avantaĝo estas tiom evidenta, ke al mi restis nur bone prezenti ĝin al kovena homo en konvenaj kondiĉoj. Kaj mi faris tion. Mi interparolis kun mia konato eldonisto, li plene subtenis mian ideon kaj ĵus li telefonis al mi por diri: Ek! Temas pri jena afero. En la tjumena regiona revuo “Biznes i region” (eo: Komerco kaj regiono), disvastiĝanta en Tjumena provinco (Siberio, Rusio) kaj apudaj regionoj per senpagaj dissendoj kaj prezentoj inter komercistoj, aŭtoritatuloj kaj aliaj gravaj personoj, estos kreita la aparta rubriko por diverslandaj artikoloj, verkitaj de esperantlingvaj ĵurnalistoj. Tekstoj estos tradukitaj en la rusan lingvon. Mi estos tradukisto kaj redaktoro, kiu kolektos kaj prilaboros materialojn. Ĉiuj artikoloj estas pagotaj.

Por la unua numero bezonatas ĉirkaŭ 5 artikoloj.
Ĉefaj kondiĉoj estas jenaj:
1. Skribu leĝere, sed interese, por pasiigi leganton.
Temas pri nefaka magazeno, do necesas elvoki intereson de leganto per bona stilo, interesaĵoj kaj iom da humuro.
2. Skribu nur pri tio, kion vi scias ĝuste, plej bone – private.
La ruslingvaj amaskomunikiloj estas sufiĉe informplenaj, do la plej grava avantaĝo de esperantista artikolo baziĝas sur pli profunda scio de aŭtoro pri diskutata temo. Enmetu la informon pri lokaj apartaĵoj, kutimoj, nefiksitaj papere reguloj, ktp.
Ekzemple en sia artikolo pri nafta industrio de Niĝerio la loka esperantisto Henry Ozoemena Oguinye indikis religiajn kaj etnajn radikojn de la nafta komerco en tiu lando, montris prezojn de benzino kaj dizelfuelo (duoble mapli altaj ol rusiaj!). En neniu rusia revuo oni povas trovi tiujn informojn kvankam ili estas tre interesaj por leganto.
3. Pensu pri legonto.
Skribu pri tio, kio povas interesigi ŝlin – ne nur vin mem. Via legonto estas komercisto, aŭtoritatulo aŭ grandpostena fakulo. Ŝli estas rusiano – ne nepre ruso (ofte germano, tataro, judo, azero, baŝkiro, ktp) aŭ ortodoksulo (foje islamano, protestanto, katoliko aŭ ateisto). Ŝli loĝas en Okcidenta Siberio, finis altlernejon (foje pli ol unu), salajras ne mapli ol 2000 usonaj dolaroj monate kaj sufiĉe multe vojaĝas tra la mondo. Informu kaj interesigu ŝlin!
4. Preteriru politikon.
La revuo estas komerca kaj socia, do bonvenatas tiaj temoj. Ĉi tie ne estas loko por esprimo de politikaj opinioj kaj vidpunktoj. Priskribu kaj analizu, sed donu al legonto eblecon fari finan decidon memstare.
Nun mi proponas kelkajn temojn, kiuj laŭ mi estas interesaj por tiu eldonaĵo.
1. Labordonanto aŭ sindikato: kiu trudas regulojn en labormerkato?
Kiel statas interrilatoj inter du menciitaj flankoj en via lando? Kiel oni establas regulojn pri laborkondiĉoj, salajro, labordaŭro, asekuro, ktp? Ĉu laborkontrakton oni povas nuligi rapide aŭ tio estas komplika procedo kun multaj burokratiecaj obstakloj? Kiu profitas kaj kiu perdas je tio?
2. Ĉu propra domo aŭ urba loĝejo?
Kia varianto preferetas en via lando? Ĉu homoj strebas loĝi en grandaj domoj en centro de urbo aŭ inverse – oni deziras loĝi en propra domo eksterurbe? Kian varianton subtenas ŝtato? Kiajn obstaklojn alfrontas tuj, kiuj decidis konstrui propran domon? Kiaj teknologioj kaj materialoj estas nun popularaj? Ĉu oni uzas kutimajn multekostajn brikojn aŭ preferas alternativojn – ŝaŭmplaston, aglomerplaton, ktp.? Ĉu sufiĉas por tio terenoj en bonaj lokoj?
3. Agrikulturo: ĉu memstara aŭ eterne subtenata de ŝtato?
Ĉu agrikulturo en via lando ricevas ŝtatan subtenon? Kiom granda ĝi estas (ekz. 100 eŭroj kontraŭ hektaro aŭ 1 tuno da viando, ktp)? En kiaj formoj oni faras tiun subtenon? Kel tio influas prezojn kaj konkurenckapablojn de naciaj agrikulturaj varoj? Kiuj fakoj de agrikulturo estas profitaj kaj inverse (ekz. en Rusio profitas produktantoj de lakto, kaj tute dependas de ŝtatsubvencioj produktantoj de viando)? Ĉu Eŭropa Unio postulas malaltigon de tiuj subvencioj aŭ ne?
4. Superbazaraj retoj kaj liverantoj de varoj: kiu dominas?
Ĉu superbazaroj trudas siajn normojn al liverantoj per multaj pagoj kaj severaj kondiĉoj (pago por komenci liveradon, pago por merkatesploroj, pago por prezenti siajn varojn sur bretoj, ktp) kaj ekstreme malaltigas liverprezojn? Kiun subtenas ŝtato en tiu konfrontiĝo? Kiel gravas superbazaraj retoj kaj kiel ili kondutas konkurence kun malgrandaj kaj neretaj butikoj?
5. Ekonomia krizo: ĉu finiĝis?
Kiel via lando travivis tiun periodon kaj kiel nun statas aferoj? Kiun subtenis ŝtato kaj kiajn efikojn tio rezultis?
6. Falsaĵoj: ĉu abundaj aŭ maloftaj?
Kiom grava en via merkato estas la problemo de falsaĵoj? Ĉu oni falsas nur konsumvarojn aŭ ankaŭ kuracilojn kaj aliajn tre gravajn produktojn? Kie produktas falsaĵojn – en lando aŭ ekster ĝi? Ĉu polico efektive batalas kontraŭ tio aŭ nur imitas agadon kaj reale falsaĵojn oni povas aĉeti libere? Kiel tio influas nacian merkaton?
7. Ĉinaj varoj – minaco aŭ ebleco, ĉu?
Ĉu malmultekostaj ĉinaj varoj minacas al nacia produktado aŭ inverse donas al ĝi eblecon malaltigi prezojn de siaj varoj per kunlaboro kun Ĉinio? Ĉu estas branĉoj de industrio, kiuj preskaŭ tute perdis sian merkaton, ĉar ili ne sukcesis elteni konkurencon kun ĉinaj varoj (ekz. en Rusio la nacia tekstila industrio tre ŝrumpiĝis pro inundo de ĉinaj tekstilaĵoj)?
8. Kien ivestas viaj samlandanoj?
Ĉu ili deponas monon en bankojn, aŭ transdonas ilin al investkompanioj, aŭ donas ilin al konfidencaj fondoj, aŭ memstare agadas en borso? Ĉu malmoveblaĵoj estas bona investaĵo aŭ ne? Ĉu viaj samlandanoj preferas naciajn bankojn aŭ alilandajn (ekz. islandajn)?
9. Unika komerco.
Rakontu pri rara komerco: produktado de unikaj varoj (tapiŝoj, vinoj, fromaĝoj, statuetoj, ktp), malkutima servo ks. Donu interesaĵojn pri ĝi – ne nur pri konsumaj ecoj de varoj, sed ankaŭ pri profiteco de tiu ĉi komerco.
10. Turismo: ĉu precipe elvetura aŭ envetura?
Kiel organizas sian ferion viaj samlandanoj? Ĉu ili vojaĝas memstare aŭ konsultas turismajn firmaojn? Ĉu via lando/regiono mem estas turisma loko? Kio allogas tien turistojn? Kiel profitas je tio loka ekonomio? Kiaj problemoj estiĝas pro tio?
Ankaŭ povas esti interesaj jenaj ĝenroj:
- Raportaĵo
Raportu pri grava aŭ simple interesa evento, okazinta en via urbo/provinco/lando. Ekz. povas interesigi legonton vigla rakonto pri komerca ekspozicio, aŭ ekonomia kunveno, aŭ foiro, ks. Se estuos aldonitaj bonkvalitaj fotoj (fare de vi aŭ laŭleĝe ricevitaj), tio estus bona.
- Intervjuo
Estus interese ricevi ekskluzivan intervjuon kun iu gravulo – ĉu gubernisetro de granda regiono, estro de granda firmao, aŭ socia aganto. Sed memoru, ke via legonto loĝas en Rusio!
- Voĵaĝo.
Rakontu pri vidindaĵoj de via urbo aŭ regiono, kiuj povas esti interesaj por turistoj el Rusio. Kion vidi, kien veturi, kie butikumi, ktp. En tia rakonto bonvenatas detaloj (nomoj de hoteloj, prezoj, lokaj kutimoj, grandeco de temono, ktp). Fotoj estas bonvenaj.
Tiu ĉi listo ne estas fina, vi povas proponi viajn temojn laŭplaĉe. La numero estos eldonita decembre, do ni havas ne tre multe da tempo. Ek!
Skribu al mi per Iperpoŝto aŭ rekte: grey722@yandex.ru
P.S. Se en via regiono aŭ lando estas firmaoj, kujn interesiĝas pri la merkato de Okcidenta Siberio, vi povas proponi al ili enmeti sian reklamon en tiun revuon. Kaze de sukceso, vi ricevos vian procentaĵon (ne malpli ol 10 %).

Comments