Skip to main content

Anekdotoj el Rusio: seksaj

1. Knabineto en infanĝardeno dum longa tempo sidas sur la benko kaj senrezulte provas surmeti kalsonŝtrumpojn - ŝi tiras alterne unu krurumon, poste alian kaj fine diras:

- Ĝuste kiel diras patrinjo al paĉjo ĉiun nokton: "Longe, lacige kaj senrezulte!"
2. Patro foriris en afervojaĝon. Patrino malfrue revenas hejmen en nova robo kaj komencas alrigardi sur si novajn orelornamaĵojn. Geinfanoj ravas:
- Panjo, kia belega robo! Kiaj mirindaj orelornamaĵoj! Ĉu paĉjo donacis ilin al vi?
- Ho, paĉjo-paĉjo... Se mi esperus je via paĉjo - vi ne aperus!
3. Renkontiĝis ruso, franco kaj kartvelo kaj komencis disputi: kiu el ili havis pli da virinoj.
Franco diris: mi havis tiom da virinoj, kiom estas steloj sur ĉielo...
Ruso diras: Mi havis tiom da virinoj, kiom estas folioj en arbo...
Kartvelo longe skrapadis la nukon kaj finfine diris: E-e-e, ĉu konas semolon? Sep sakojn!
4. 75-jara Rabinoviĉ demandas kuraciston:
- Mi seksumadas kun mia edzino nur tri fojojn semajne. Ĉu vi povas helpi min?
- Sed por kio? Ja tio estas bona rezulto por via aĝo...
- Mia najbaro 90-jaraĝas kaj diras, ke li faras tion ĉiutage!
- Ho, tio estas senprobleme! Jen mia konsilo: diru la samon!
5. Ŝlejma decidis edziĝi kaj invitis siajn amikojn por konatigi ilin kun sia onta edzino. Ĉio estis enorde - manĝaĵoj, muziko, konversacioj ktp. Sed poste unu amiko dekondukis Ŝlejmon kaj flustris al li: "Ĉi vi bone pripensis la aferon? Ja tiu virino havis tre multajn antaŭajn ligojn, multajn virojn ŝi sciis..." Ŝlejma malĝojiĝis kaj rimarkinte tion amikino demandis lin:
- Kara, kio okazis?
- Oni diris al mi, ke vi havis multajn virojn...
- Ho, karulo-senkapulo, respondu al mi: ĉu manĝaĵo estis malbona?
- Ne, ĝi estis belega!
- Ĉu muziko kaj ĉiuj aranĝaĵoj estis maltaŭgaj?
- Tre, tre taŭgaj!
- Ĉu mi malbone ĝojgis viajn geamikojn per impona hejmo, interesaj rakontoj kaj amuzaĵoj?
- Ne, vi tre amuzis ĉiujn!
- Nu, kaj post ĉio ĉu vi opinias, ke mi lernis ĉion ĉi je korespondaj kursoj?

Comments